Home – Product VR

Cyfrowy notariat dla nowoczesnych spółek

Akceptuj dowolne dokumenty w prostu sposób. Organizuj Walne Zgromadzenia w formule zdalnej.  Bądź pewien.

Projekty

W toku trwania projektu występuje potrzeba akceptacji szeregu istotnych dla projektu dokumentów, takich jak m.in. umowy z kontrahentami, umowy NDA, protokoły zmiany, protokoły odbioru, wewnętrzne ustalenia, procedury czy inne dokumenty projektowe. SI-SIGN odpowiada na te potrzeby pomagając wprowadzić koordynatorom porządek i pewność akceptacji bez potrzeby stosowania podpisów kwalifikowanych.

Obrady

Moduł pozwala spółkom na zdalne i bezpieczne przeprowadzenie procesu głosowania (w ramach obrad zarządu ). Przewodniczący głosowania po skonfigurowaniu spółki i dodaniu akcjonariuszy (spółka akcyjna) bądź udziałowców (spółka z o.o.) może poddać pod głosowanie dowolną uchwałę. System wspiera spółkę w utrzymaniu przejrzystej i pewnej historii niezależnie czy głosowanie odbyło się w trybie jawnym czy tajnym. Moduł jest zgodny z zapisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Nie do złamania

Twój biznes wymaga pewnych rozwiązań, dlatego SI-SIGN zbudowaliśmy w oparciu o zaawansowaną
kryptografię i technologię blockchain. Możesz mieć pewność, że już nikt nie podważy Twoich decyzji biznesowych.

Blockchain

Zajmij się biznesem, a SI-SIGN zadba o to, by kluczowe operacje zostały potwierdzone na trwałym nośniku.

Kryptografia

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej kryptografii Twoje dane są w końcu bezpieczne.

Pełna dyskrecja

Oprogramowanie jest zgodne z dyrektywą RODO, Twoje dostępy i dane kontrolowane są przez Ciebie.

Kontakt

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej jak SI-SIGN może usprawnić procesy w Twojej organizacji.

Wyślij wiadomość

Jeśli szukasz więcej informacji na temat SI-SIGN, odezwij się na adres: si-sign@si-sign.pl lub skorzystać z formularza kontaktowegto.

Zadzwoń

Zadzwoń pod numer: +48 535952220 aby dowiedzieć się więcej na temat SI-SIGN.

Dołącz do webinara

Obserwuj nas w mediach społecznościowych, dołącz do webinarów, aby dowiedzieć się więcej.